Centvorta Tokipono

Tinkerers Anonymous: Some people can't help making changes to "fix" Toki Pona. This is a playground for their ideas.
Tokiponidistoj: Iuj homoj nepre volas fari ŝanĝojn por "ripari" Tokiponon. Jen ludejo por iliaj ideoj.
User avatar
janTepanNetaPelin
Posts: 129
Joined: Mon Nov 16, 2015 5:14 pm
Location: Berlin

Centvorta Tokipono

Postby janTepanNetaPelin » Sun Aug 21, 2016 8:17 am

jan pi toki pona o,

hodiaŭ mi verkis parton de mia gramatiko (nasin toki pi toki pona) en kiu mi prezentas fikcian praformon de Tokipono, kiu havas nur cent vortojn.

https://github.com/stefichjo/toki-pona/blob/master/nasin-toki.md#toki-pini

Bonan legadon!

Amike
jan Tepan
jan Tepan: "o pilin pona o pu!"
https://github.com/stefichjo/toki-pona

Return to “jan nasa li wile ante e toki pona”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron