Page 1 of 1

kala

Posted: Wed Oct 08, 2008 4:57 am
by Fran├žois SCHWICKER

kala suli li wile moku e kala lili mute. kala lili li tawa wawa tan
kala suli. taso kala suli li kama jo e kala lili ali li moku e ona.
ni li nasin mani.

kala lili mute li wan li utala e kala suli. kala suli li tawa wawa tan
kala lili mute. kala lili ali li ken jo e lon pi utala ala.
ni li nasin kulupu.

nasin mani li ike !

jan Kanso