Page 1 of 1

Three haiku by Matsuo Basho

Posted: Sat Aug 11, 2018 12:35 pm
by WasoPimeja
toki!

ni li toki musi lili. tenpo pini la, jan Masuo Paso (?) pali e ona. mi pana e toki pona tawa ona. ona li pona tawa sina la, o toki e ni tawa mi! sina wile pona e ona la, o toki e ni kin.


kalama ala
kalama pipi li
tawa insa kiwen

shizukasa ya
iwa ni shimiiru
semi no koe
- original

stillness--
sinking into the rocks,
cicadas' cry - Barnhill tr.


kama lete la
waso pimeja li lon
palisa moli

kare eda ni
karasu no tomarikeri
aki no kure
- original

on a withered branch
a crow has settled--
autumn evening - Barnhill tr.


kama lete la
jan ante ala li tawa
lon nasin ni

kono michi ya
yuku hito nashi ni
aki no kure
- original

this road--
with no one on it,
autumn dusk - Barnhill tr.

Re: Three haiku by Matsuo Basho

Posted: Mon Aug 13, 2018 12:28 pm
by janTepanNetaPelin
pona mute a!

Masuo -> Masuwo (anu Matuwo?)

Re: Three haiku by Matsuo Basho

Posted: Mon Aug 13, 2018 1:42 pm
by WasoPimeja
pona!

janTepanNetaPelin wrote:Masuo -> Masuwo (anu Matuwo?)

ken la nimi 'Matuwo' li pona. mi lukin e nimi 'Paso' lon lipu ante.

tenpo ni la, mi sitelen e toki musi lili sin pi nasin pi ma Nijon. tenpo kama lili la, mi pana e ona lon lipu ni.